For 2018 er maksprisen for en heltidsplass per år 32 010,- kroner. Eventuelle kostpenger kommer i tillegg. Det vil si at alle husstander som har en inntekt lavere enn 533 500,- kroner har krav på lavere foreldrebetaling på bakgrunn av søknad.

Forskriften definerer husholdning som, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn.

Gratis kjernetid for 3, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 ble denne retten utvidet til også å gjelde 3 åringer. Inntektsgrensen er fra 1. august 2018 satt til 533 500 kroner.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid finner du her

Søknadsfrist er satt til 1. juni for vedtak som skal være gjeldende fra 1. august. Øvrige søknader blir behandlet fortløpende og blir gjeldene fra påfølgende måned.

Legg ved selvangivelse for forhenværende år som dokumentasjon på inntekt i husstaden.