Det er ledig rektorstilling ved Stranden skole i Enebakk kommune. Stillingen er ledig fra 01.08.2018.

Stranden skole er en veldrevet 2/3 parallell skole med ca 170 elever fordelt på 5.-7.trinn.

Skolen har om lag 18 årsverk inkludert rektor og inspektørressurs på 40%.

Skolen er lokalisert på Flateby i Enebakk kommune. Det er god offentlig kommunikasjon til Lillestrøm/Oslo og du vil alltid kjøre mot køen.

Skolene i Enebakk er organisert som egne resultatenheter hvor rektor har ansvar for fag, personal og økonomi.

Hovedsatsningsområde for skolen er vurdering for læring. Ny rektor vil være delaktig i utformingen av det videre utviklingsarbeidet i tråd med kommunal strategiplan.

Mer informasjon finner du på skolens hjemmeside www.stranden.skole.no

Vi ønsker oss en rektor som:

 • Har et reflektert og positivt syn på elevene og deres muligheter.
 • Har pedagogisk utdanning og erfaring fra grunnskolen.
 • Har ledererfaring som inspektør, assisterende rektor eller rektor.
 • Har lederutdanning.
 • Har en lederstil som preges av involvering, gode relasjoner, tydelig kommunikasjon og tilgjengelighet.
 • Er i stand til å skape gode rammer for læring, vekst og utvikling gjennom inspirerende og synlig lederskap.
 • Har erfaring med planlegging og gjennomføring av endrings- og utviklingsarbeid.
 • Evner å justere kursen når det er nødvendig.
 • Behersker økonomi og ser dette som et viktig og nødvendig styringsverktøy.
 • Kan motivere og inspirere.
 • Er lagorientert og kan spille på den kompetansen personalet har.

Vi kan tilby:

 • En variert og interessant jobb.
 • Opplæring og veiledning.
 • Tett samarbeid med andre skoleledere i et etablert skoleledernettverk.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting jfr. Opplæringslovens §10.9. 2

 

For nærmere informasjon om stillingen,

kontakt kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng, tlf. 64 99 21 81/ 47 25 62 47

SØKNADSFRIST: 30.05.2018

Det søkes elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.