Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. desember kl. 12:57

Vi har lansert nye nettsider!

Les mer clear

Renovasjon

Renovasjonstjenestene i Enebakk
Renovasjonstjenestene i Enebakk Kommune ivaretas av Romerike Avfallsforedling - ROAF. ROAF eies av og betjener 8 kommuner.
Renovasjonsgebyret dekker kostnader ved innsamling og behandling av avfallet, samt administrasjonen rundt dette. Alle som har en bebygd eiendom i kommunen og som produserer husholdningsavfall, skal ha et renovasjonsabonnement; enten ordinært abonnement eller hytterenovasjon.
Dersom eiendommen er ubebodd kan det søkes om fritak fra ordningen. Virksomheter som produserer næringsavfall kan i motsetning til privatpersoner få behandlet avfallet utenom den kommunale renovasjonsordningen.

Renovasjonsgebyret beregnes ut fra hvor stor restavfallsbeholder husstanden din disponerer.

Tegne nytt, eller endre abonnement
Nytt abonnement kan bestilles hos servicetorget. Hit kan du også henvende deg hvis du ønsker en annen størrelse på papir-eller restavfallsbeholderen.
Beholdererne utplasseres innen ca. 14 dager og gamle hentes eventuelt inn.

Noen nyttige linker:
ROAF
SMS-varsel for papirhenting og miljøbilen

Har du nettopp flyttet til en ROAF-kommune?