Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. mars kl. 10:12

Nettstedet er under utvikling - vi ber om forståelse for at informasjon kan være ufullstendig på enkelte områder

clear

RMP 2016 - endringer i regionale miljøtilskudd

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Landbruk-og-mat/Miljotiltak-i-jordbruket/Regionalt-miljoprogram---RMP1/

Fylkesmannen har hatt ny RMP forskrift på høring og har fått inn fem innspill. På bakgrunn av disse, har forskriften blitt litt endret. 

Viktige endringer i regionale miljøtilskudd 2016, er at tilskudd til lett høstharving utgår.

De prioriterte områdene i Oslo og Akershus er utvidet, til nå å gjelde vannområder hvor deler av vassdragene har dårlig tilstand, og hvor landbruk er en viktig påvirker.   Hele Enebakk er innenfor prioritert område.
Alle våre vannområder er under kontinuerlig oppfølging og overvåking, og etter hvert som vi får mer kunnskap om tilstanden i vassdragene våre, vil prioriterte områder kunne endres. Neste gang vi tar en slik gjennomgang vil bli i forbindelse med rulleringen av RMP som skal være klar til neste RMP periode 2018-2021.

 

Publisert | Oppdatert 06. april 2016