Hovedmålet i SLT-arbeidet er å etablere og samordne et tverrfaglig samarbeid som skal forebygge psykososiale problemer, rus og kriminalitet. Samarbeidet skal bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø, og at målgruppen velger en positiv livsstil.
SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte.
Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

                                                                                                                                                                       

Kontaktinformasjon
Familiens hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk
Telefon: 64 99 20 00 / 64 92 21 78
E-post: per.gundersen@enebakk.kommune.no