De elektroniske tjenestene er delt inn i fire sikkerhetsnivåer.

  • Tjenester som ikke krever noen sikkerhet
  • Tjenester som krever brukernavn og passord
  • Tjenester som krever elektronisk ID til autentisering (pålogging)
  • Tjenester som krever elektronisk ID til signatur

Alle tjenestene kommunen tilbyr, er på nivå 1 og 2.

Personvernerklæring for elektroniske tjenester
Denne erklæringen sier noe om hvordan kommunen ivaretar personvernet i sin rolle som databehandler av personopplysninger. Vi ønsker at du skal føle seg trygg på at gjeldende lover, regler og etiske retningslinjer for bransjen blir fulgt. Kommunen dokumenterer derfor sikker behandling av dataene til enhver tid. 

Lov om behandling av personopplysninger
Denne personvernserklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

Personopplysninger/pålogging
Ingen av personopplysningene du taster blir lagret uten ditt samtykke. Hvis du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring. Ved å samtykke godkjenner du våre retningslinjer for personvernet og behandlingsmåten av opplysingene. Samtykket gis en gang og gjelder for all senere bruk av de elektroniske løsnignene.

Kryptering/sikkerlinje
Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server er kryptert. Løsningen tilsvarer sikkerheten som er brukt i nettbankene.

Aldersgrense
Du må bekrefte at du er 18 år.