Naboliste og situasjonskart danner grunnlag for bygge- og delesaker i Enebakk kommune.
Det vil påløpe et gebyr for utsending av materiell på kr. 425,-