D

Deling av eiendom (Follokom)

F

Flyttemelding
Follo brannvesen IKS  (bålbrenning, fyrverkeri m.m.)
Frikort
Fysioterapi PDF document ODT document

G

Gravemelding/gravesøknad
Gravferd
Grensepåvisning
Grunnlån (Husbanken)

M

Matrikkelopplysninger (eiendomsopplysninger)
Megleropplysninger
Miljødirektoratets skjemaportal

S

Salgsbevilling for alkohol (elektronisk skjema)
Sammenslåing av eiendom
Sanitærabonnement - Søknad om
Seksjonering
Serveringsbevilling (elektroisk skjema)
Situasjonskart og naboliste
Skattekort
Skjenkebevilling (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende  (elektronisk skjema)
Skogbruksskjemaer (Landbruksdirektoratet)
Skole - Permisjon
Skolefritidsordningen (SFO) - Skjema for redusert foreldrebetaling PDF document ODT document
Skolefritidsordningen (SFO) - Retningslinjer PDF document ODT document
Skolestart - Fremskutt/utsatt
Startlån (Husbanken)
Støttekontakt PDF document ODT document
Sykehjem PDF document ODT document