Follo Brannvesen har gjeninnført totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du kan lese mer om forbudet på Follo Brannvesens nettsider.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Fylkesmannen i Oslo og Akershus advarer om økende skogbrannfare. På en konferanse om skogbrannsituasjonen i begynnelsen av juli går det frem at skogbrannfaren er betydelig høyere i dag enn den var for noen uker siden.

Skogbrannindeksen kan være misvisende, fordi indeksen ikke tar inn over seg at vegetasjonen er tørket ut. DSB og Meteorologisk institutt er klar over dette. DSB har merket seg at NVE melder om lav grunnvannstand. Dette har også en innvirkning på tørkesituasjonen.

Situasjonsbildet DSB beskriver antas å vare minimum ut juli.

Brannvesenet gir ikke tillatelser til brenning, og tidligere gitte tillatelser trekkes tilbake. Forbudet gjelder til det kommer nedbør av betydelig mengde, skriver Follo Brannvesen på sine nettsider.

Beredskapsstaben hos FylkesmanSkogbrannnen orienterer publikum:

  • Ser du røyk eller ild i skog og mark – ikke nøl med å ringe 110. Fortell hvem du er og hvordan du kan kontaktes. Forklar hvor det brenner så nøyaktig som mulig. Møt gjerne brannvesenet for å vise vei til brannstedet. Vær forsiktig. En brann kan spre seg raskere enn du kan løpe. Ikke opphold deg på steder hvor flammene kan omringe deg.

  • Skal du på tur i skog og mark, ta med termos og matpakke. Unngå å varme opp maten ute.
  • En gassbrenner som velter er like farlig som en engangsgrill, eller bål.
  • Røyker du? Forsikre deg om at den er slukket når du er ferdig. Ikke kast sneipen ut av bilvinduet.
  • Grille i egen hage? Sørg for at slukkeutstyr er lett tilgjengelig. Det er gnister vi er bekymret for.
  • Skogeiere bør sjekke https://skogeier.no/nyheter/tilpass-skogsdriften-etter-skogbrannfaren/
  • Det skal veldig mye regn til før skogbrannfaren er over.

Slukking av skogbrann er farlig arbeid! Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder om hva du bør gjøre dersom du oppdager en skogbrann og ser deg nødt til å sette i gang slukking selv.

Important information for tourists and others visiting Norway regarding the risk of forest fires: click the following links to read important information in your language.