Rammeplan for SFO:  Rammeplan for SFO i Enebakk 01.01.2017 (002).docx PDF document ODT document

Nye vedtekter gjeldene fra 01.01.2017:   Nye vedtekter fra 01.05.2017 PDF document ODT document

 

Fra 01.01.2017 kan man søke om redusert brukerbetaling.

Søknadskjema finner du her:  Søknadsskjema redusert brukerbetaling (002).doc PDF document ODT document

Her ligger retningsliner for å søke om redusert betaling:

Retningslinjer for å søke redusert brukerbetaling.docx PDF document ODT document