Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole er fra skoleåret 2018/2019 slått sammen til Kirkebygden barne- og ungdomsskole

Kulturskolen:

eDialog - sikker sending

Enebakk kommune benytter eDialog, som gjør at du kan sende brev og dokumenter elektronisk til kommunen på en trygg måte. Mange sender dokumenter til kommunen via e-post. E-post kan være en usikker kanal fordi den kan hackes, e-poster kan stoppes i spamfilter eller andre årsaker kan føre til at e-posten ikke kommer fram.

Dersom du vil kommunisere med skolene i Enebakk og kommunen på en trygg måte som ivaretar sensitive personopplysninger, bør du bruke eDialog. Her kan du kan lese mer om eDialog i Enebakk kommune.

Send trygt og sikkert til Enebakk kommune og skolene i Enebakk ved å bruke eDialog her