Fylkesmannen i Oslo og Akershus varsler stor skogbrannfare som følge av den vedvarende tørkeperioden.

Beredskapsstaben hos FylkesmanSkogbrannnen ønsker derfor å orientere publikum:

  • Ser du røyk eller ild i skog og mark – ikke nøl med å ringe 110. Fortell hvem du er og hvordan du kan kontaktes. Forklar hvor det brenner så nøyaktig som mulig. Møt gjerne brannvesenet for å vise vei til brannstedet. Vær forsiktig. En brann kan spre seg raskere enn du kan løpe. Ikke opphold deg på steder hvor flammene kan omringe deg.

  • Skal du på tur i skog og mark, ta med termos og matpakke. Unngå å varme opp maten ute.
  • En gassbrenner som velter er like farlig som en engangsgrill, eller bål.
  • Røyker du? Forsikre deg om at den er slukket når du er ferdig. Ikke kast sneipen ut av bilvinduet.
  • Grille i egen hage? Sørg for at slukkeutstyr er lett tilgjengelig. Det er gnister vi er bekymret for.
  • Skogeiere bør sjekke https://skogeier.no/nyheter/tilpass-skogsdriften-etter-skogbrannfaren/
  • Det skal veldig mye regn til før skogbrannfaren er over.

Slukking av skogbrann er farlig arbeid! Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en veileder om hva du bør gjøre dersom du oppdager en skogbrann og ser deg nødt til å sette i gang slukking selv.

Follo Brannvesen og Enebakk kommune orienterer videre:

Follo Brannvesen har nedlagt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark i våre kommuner. Forbudet gjelder også på privat eiendom, i hager og ved sjøen dersom disse faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark». " I nærheten av" defineres som nært nok til at flammer, gnister eller glør kan antenne vegetasjon eller annet brennbart materiale.

Brannvesenet anmoder på det sterkeste om at man ikke gjør opp ild noe sted. Samtidig minnes det om at enhver som gjør opp ild plikter å utvise stor aktsomhet. Uaktsomhet kan medføre straffeansvar. Les mer på Follo Brannvesens hjemmesider.

Det skal ikke fyres opp hverken engangsgriller eller faste griller på badeplasser. Gresset er tørt og tar lett fyr.

Vær forsiktig med bruk av maskiner og verktøy som gir gnister eller utvikler mye varme. Dette kan være vinkelslipere, slipe/kuttemaskiner, sager, bormaskiner og lignende som lett blir varme. Legg ikke slikt utstyr ned på tørt gress. Varme maskiner bør legges på grus eller asfalt for å kjøles ned etter bruk.

I skogen trappes virksomheten gradvis ned. Store maskiner jobber nå kun i fuktige områder på grunn av stor brannfare på de tørreste skogtypene. Beltebruk på skogsmaskiner stanses på grunn av fare for gnistdannelse. Ved ytterligere tørke vil brannvesenet vurdere full stans i skogsarbeid.

Brannvesenet vil også vurdere om anleggsarbeider kan pågå. Her kan en også sette i verk en brannberedskap/forebygging på anleggsplassene.

(Illustrasjonsbilde: pixabay.com)