Åpningstid:

Telefon:

 

Br. Steinskjær:

Vakttelefon

406 77 077

  Brøytevakt:    

 

Byggesak:

Tirsdag og torsdag kl.10:00-14:00

64 99 20 00

 

Follo brannvesen IKS:

 

64 85 10 00

 

Teknisk vakt:

Utenom kontortid

951 73 779

 

Vannverket: