Tilrettelagte tjenester består av 3 bofelleskap for utviklingshemmede og har ansvar for BPA, støttekontakter og avlasterere.

Vi trenger tilkallingsvikarer i våre bofelleskap. Arbeidstiden vil være dag, kveld og natt.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Miljøarbeid, aktiv bistand til brukere i våkentiden
 • Journalføring i Profil (journalsystem)

Personlige egenskaper:

 • Gode IKT- ferdigheter
 • Førerkort klasse B
 • Gode samarbeidsferdigheter
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Trygg
 • Målbevisst
 • Tydelig
 • Pliktoppfyllende og strukturert
 • Lojal ovenfor dagsplaner og miljøregler

Vi kan tilby:

 • En spennende arbeidsplass hvor ingen dager er like
 • Stabil personalgruppe med god kjennskap til brukere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Spennende og varierende arbeidsoppgaver

Kontaktperson er konstituert avdelingsleder Heidi Nygård 64 99 22 50
eller enhetsleder Astri Lippestad 948 16 337