Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaksine

Beskrivelse

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder:

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Reisevaksinasjonskontorer finnes i Follo og Nedre Romerike.

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterier/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tjenesten

Barnevaksinasjon er gratis.

Øvrige vaksiner betales av pasienten.

Samarbeidspartnere

Vaksinasjonskontoret for Follo DA
Adresse: Ski helsestasjon, Kirkeveien 3, 1400 Ski
Telefon: 971 87 065

Vaksinasjonskontoret i Rælingen
Adresse: Bjørnholthagen 6, 2008 Fjerdingby
Telefon: 63 83 58 77 / 64 80 24 20 00

Lover

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 14:21