Arbeidet vil starte innen 2 uker og begynner i Ytre Enebakk. Feiing forventes å være fullført i all hovedsak innen begynnelsen av mai måned.

Det vil foregå arbeider stedvis både kveld og natt. Også helger hvor det er nødvendig.