Alle som har søkt barnehageplass før 1. desember 2017 og ikke fått plass, eller som står på venteliste til annen barnehage, skal ha fått en mail med informasjon om å bekrefte søknaden innen 15.desember 2017. Dersom søknaden ikke bekreftes innen fristen, vil søknaden automatisk bli slettet. Ny søknad må da registreres i Barnehageportalen.

Dersom dere ikke har mottatt en slik mail eller har spørsmål angående oppdateringen, ta kontakt med kommunen senest 14. desember 2017.

e-post: postmottak@enebakk.kommune.no
telefon: 64 99 20 00