Kan du tenke deg å delta i arbeidet med valggjennomføring i Enebakk? Har du tidligere vært med ønsker vi deg gjerne velkommen igjen!

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avvikles i Enebakk over to dager, søndag 8. september kl. 13.00 – 19.00 og mandag 9. september kl. 09.00 – 21.00.

Vi har behov for engasjerte personer til å delta i stemmestyrene i de tre stemmelokalene i kommunen. Stemmelokalene er Samfunnshuset på Flateby, Herredshuset i Kirkebygden og Mjærhallen i Ytre Enebakk. Vi ønsker primært å knytte til oss personer som kan delta begge dagene, og gjerne over flere valg.

De viktigste oppgavene til stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov. Det vil bli gitt opplæring i forkant.

Stemmestyrene må bestå av personer som er folkeregistrert i Enebakk kommune.

Det er imidlertid et krav i loven om at medlemmer i stemmestyrene eller valgmedarbeidere IKKE kan være oppført på partienes valglister.

Vi søker etter personer som er samfunnsengasjerte og serviceinnstilte, som er over 18 år, kan veilede velgere og utføre praktisk arbeid. Det blir gitt godtgjørelse for arbeidet på valgdagene.

Alle må delta på opplæring!

Synes du dette høres interessant ut, og har du tid og lyst – ta kontakt med Sonja Tomasbråten epost: postmottak@enebakk.kommune.no telefon: 64 99 20 00.

Minst tre av valgfunksjonærene vil utgjør stemmestyret. Disse har det formelle ansvaret og administrerer stemmegivningen på stemmestedet. De øvrige valgfunksjonærene tar imot og veileder velgerne, kontrollerer legitimasjon, søker opp velgerne i det elektroniske manntallet og krysser av for avgitt stemme, stempler stemmesedlene og sikrer at velgerne legger sedlene i riktig urne.