Vil du delta i stemmestyrene på de forskjellige stemmelokalene ved Stortings- og sametingsvalget 2017?

Valget avvikles i Enebakk kommune søndag 10. september og mandag 11. september.
Meld din interesse nå.

Stortings- og sametingsvalget 2017 avvikles i Enebakk kommune søndag 10.september kl 13.00 – 18.00, og mandag 11.september kl 09.00 – 21.00.
Disse dagene trenger vi engasjerte personer til å delta i stemmestyrene på følgende stemmelokaler:

  • Flateby samfunnshus, 1911 Flateby

  • Enebakk Rådhus, 1912 Enebakk

  • Mjærhallen, 1914 Ytre Enebakk

Nytt av året: Elektronisk avkrysning i manntallet.

Den som skal delta i stemmestyretarbeid kan ikke være oppført som kandidat på noen av partienes valglister. Det blir gitt opplæring. Deltakere i stemmestyrene får godtgjøring og dekket skyssutgifter etter kommunens satser.

Synes du dette høres interessant ut – ta kontakt med Sonja Tomasbråten

Telefon: 64 99 20 06
E-post: sonja.tomasbraten@enebakk.kommune.no