Det er for tiden mye rådyr og elg i bevegelse rundt om i kommunen. Enebakk kommune ber derfor alle bilister om å være ekstra oppmerksomme på faren for viltpåkjørsler. Viltvakta i Enebakk har døgnbemannet telefon og kan kontaktes på vakttelefon 482 75 288. Alternativt kan politiet varsles, så tar de kontakt med viltvakta. Det er plikt til å melde fra ved viltpåkjørsler. Enebakk kommune kan kontaktes for eventuell bekreftelse på viltpåkjørsel om forsikringsselskapet trenger dette.