Kommunen vil gjerne ha beskjed om gatelys som ikke fungerer, tette avløp, hull i asfalten, skader på turveier o.l.

Gjelder henvendelsen akutte driftsforstyrrelser bruk disse vakttelefonene:

Vakttelefoner (døgnbetjent)

  • Veg: 951 73 779    (Teknisk vakt)
  • Vann: 64 92 36 50 (Flateby Vannverk) / 911 31 858 (Kirkebygden og Ytre Enebakk vannverk)
  • Avløp: 951 73 779 (Teknisk vakt)

Kartpunkt
Større kart

Alle registrerte saker

År:

Uke 37 2019

Uke 36 2019

Uke 32 2019

Uke 28 2019