Kommunen er tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg og plikter etter forurensingsforskriften å undersøke om anleggene oppfyller rensekravene i utslippstillatelsen. Kommunens tilsyn kommer i tillegg til vanlig service og vedlikehold som utførtes av anleggsleverandøren, og er et viktig tiltak for renere vassdrag i distriktet vårt. Når oppryddningsarbeidet med mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse nærmer seg ferdig vil kommunene dreie fokuset over på tilsyn av anleggene i kommunen. Foreløpig er det innført tilsynsgebyr på slamavskillere. Mer informasjon om tilsyn vil bli publisert når dette er klart.