Jordprøver skal ikke være eldre enn 8 år for å kunne brukes i en godkjent gjødselplan.

Sjekk opp når det ble tatt prøver sist og ta nye nå i høst dersom det er behov for det.
Det er mulig å låne jordprøvebor på landbrukskontoret. Prøve- og samleesker får du hos oss.

Jordprøver kan leveres på landbrukskontoret eller servicetorget.

Det hentes prøver fra servicekontoret på følgende datoer:

  • 04.10
  • 18.10
  • 01.11
  • 15.11
  • 28.11