Klikk her for å se rådmannens forslag til handlingsprogram for perioden 2020-2023. 

I år publiseres handlingsprogrammet som en webversjon. Det anbefales å bruke nettleser Chrome eller Edge.
Du finner også saksfremlegget og handlingsprogrammet som .pdf-dokumenter nederst her på siden.

Handlingsprogrammet gir en oversikt over forventete inntekter og utgifter i 2020-2023. I tillegg gir det også en oversikt over hva rådmannen vil prioritere de kommende årene.

Rådmannens forslag til handlingsprogram skal behandles i følgende politiske utvalg:

  • De tre hovedutvalgene fra 12. til 14. november.
  • Formannskapet 4. og 25. november.
  • Kommunestyret  9. desember.

Saksframlegg - Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023 (.pdf)

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020-2023 (.pdf)