Prøvene viser fortsatt god avstand fra målt verdi for bakterier (kolibakterier og enterokokker) til grenseverdiene for de samme bakteriene.

Bermerud har best vannkvalitet, deretter Vik og nederst Øyeren.

Ga en god sommer, og god bading!

Klikk her, eller på vedlegget for å se nyeste analyseresultater.

Les om svømmekløe her (nhi.no)