Pårørendeskolen i Enebakk / Follo

Pårørendeskolen i Enebakk / Follo

For pårørende til personer med demenssykdom.
Høsten 2023 arrangeres Pårørendeskolen i Enebakk på torsdager kl. 11:00-14:00

Dato
10. oktober 2023
Tid
11:00 - 14:00
Sted
Misjonshuset, Vågliveien 7, 1914 Ytre Enebakk

Program

 • 12. oktober
  Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege ved Hukommelsesklinikken OUS
  Sykdomslære, hva er demens?
 • 19. oktober
  Kari Lisleby Smebye, PhD høgskolelektor
  Kommunikasjon, sorg og mestring
 • 26. oktober
  Follo Demensforening
  Fremtidsfullmakt og vergemål
 • 02. november
  Øystein Dale
  Praktiske tips og velferdsteknologi
  Pårørendehistorie

Hvorfor pårørendeskole?

Vi vet at når et familiemedlem rammes av en demenssykdom, får det konsekvenser for pårørende i stor grad. Erfaring har vist at noe av det pårørende etterspør mest er kunnskap om sykdommen og hvordan takle hverdagen.

Målet med pårørendeskolen er

 • Å gi pårørende til personer med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner
 • Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon
 • Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat
 • Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Arbeidsform

De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Hvem kan delta?

Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

Påmelding:

Synnøve Ask Kowalczyk: 457 26 310
Påmelding til pårørendeskolen - Send en e-post

Arrangør

Follo demensnettverk

Kontakt

Synnøve Ask Kowalczyk

Andre tidspunkt

 1. Tirsdag, 10.10.2023 11.00 - 10.10.2023 14.00
 2. Torsdag, 19.10.2023 11.00 - 19.10.2023 14.00
 3. Torsdag, 26.10.2023 11.00 - 26.10.2023 14.00
 4. Torsdag, 02.11.2023 11.00 - 02.11.2023 14.00