Enebakk kommune skal bygge "Nye omsorgsboliger - Ytre Enebakk" for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Kommunen ønsker i den anledning å invitere interesserte til et informasjons- og dialogmøte, onsdag 12. februar kl. 18:00-19:30.

Sted: Møterom 1 og 2, 2. et. Ignagard

Agenda:

Gjennomgang av utkast til tegninger for utvidelse av Gaupeveien bokollektiv og videre fremdriftsplan.

Klikk her for å komme til en nettside der det legges ut informasjon om prosjektet fortløpende

Eventuelle spørsmål rettes til Jørgen Støttum, telefon 64 99 20 00.