Enebakk kommune skal bygge «Nye omsorgsboliger – Ytre Enebakk» for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Kommunen ønsker i den anledning å invitere interesserte til et nytt informasjons- og dialogmøte, som grunnet nåværende restriksjoner for Covid-19 er blitt digitalt: 
Møtet er fortsatt mandag 16. november kl. 18:00 – 19:30.

Påmelding gjøres pr e-post: jorgen.stottum@enebakk.kommune.no - senest kl. 15:00 samme dag.
Etter påmelding vil du få en link til møtet på e-post. Denne kan du åpne på pc, nettbrett eller telefon.

Agenda:

Gjennomgang av utkast til tegninger for utvidelse av Gaupeveien bokollektiv og videre fremdriftsplan.

På kommunens nettside legges det ut informasjon om prosjektet fortløpende

 

Arbeidstegninger:

Tegnignene vil gjennomgås på åpent møte. Det er mulig å komme med innspill til tegningene på e-post: jorgen.stottum@enebakk.kommune.no.
Frist for innspill er mandag 23. november 2020.