3. juni 2016 er det formell åpning av den nye dammen i, og gangbroa over Tangenelva.

Enebakk kommune har med dette fått et flott anlegg som beriker turområdet langs Tangenelva.
Vi håper innbyggere vil ha glede av anlegget i mange år fremover.

Enebakk kommune vil takke utførende PA Entreprenør AS og prosjekterende Multiconsult AS for vel utført arbeid.
Det rettes også stor takk til lokale lag og foreninger som har bidratt med gode råd og innspill.

Takk for innsatsen