Alle godkjente boliger har egen adresse og bolignummer. Der det er flere boliger i samme bygg hvor alle har samme adresse, skal den enkelte leilighet ha et bruksenhetsnummer (bolignummer) som beskriver hvor i oppgangen leiligheten ligger. Ta kontakt med kommunen om du er i tvil om du skal merke døren med eget bruksenhetsnummer.

Kartverket har laget en informasjonsfilm som beskriver hvordan dette med bruksenhetsnummer fungerer i praksis.

På adressemerkene er det trykket vegadresse (vegnavn og –nummer) og bruksenhetsnummer. Dette merket skal klebes fast på eller ved siden av leilighetens inngangsdør. Bruksenhetsnummeret er som nevnt en unik adresse på leiligheten, og er en del av beboerens offisielle adresse.

Hvor kan adressemerker kjøpes?

Kartverket anbefaler at du bestiller dørskilt hos en profesjonell aktør for at du skal få et holdbart skilt. Innholdet på skiltet endrer seg ikke i de tilfeller det kommer nye boenheter i leiligheten. Adressen blir den samme, og skiltet kan stå igjen på/ved døren ved flytting.

Hvem har ansvar for merking av bruksenheten?

Det er eier, fester, beboer eller tiltakshaver som har dette ansvaret. Dette er forankret i Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) og Forskrift om eiendomsregistrering (Matrikkelforskriften).

Hvor finner jeg mitt bruksenhetsnummer?

I www.seeiendom.no kan eiendommen søkes opp ved å skrive inn kommunenummer (3028 for Enebakk) vegadressen, gårds- og bruksnummer (eventuelt feste- eller seksjonsnummer). “Vis mer informasjon om eiendommen” viser bruksenheten i bygget.