Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Adressetildeling

Tildeling av offisiell adresse og husnummer

Utvalg for Kultur- Oppvekst og Skole (KOS) er gitt myndighet for tildeling av veinavn i Enebakk kommune.

Teknisk avdeling v/Natur, areal og byggesak tildeler husnummer og registrerer dette inn i Matrikkelen og kartverket.

Tildeling av adresser:

Veinavn: Utvalget for Kultur- Oppvekst og Skole
Husnummer: Teknisk avd. v/geodata

Klage

Fristen for klage er tre uker fra vedkommende mottar vedtak. Klagen rettes til Enebakk kommune, kommunalsjef for teknikk- og utvikling, som er endelig klageinstans.