Ekstraordinær båndtvang opphevet

Enebakk kommune opphever den ekstraordinære båndtvangen med umiddelbar virkning (fra og med onsdag 31. januar 2024), med hjemmel i forskrift om ekstraordinær båndtvang i Enebakk kommune §2.

Vi ber deg som er hundeeier om å fortsatt være forsiktig med å slippe hunder løs av hensyn til viltet.

Ekstraordinær båndtvang ble innført fra og med 4. januar 2024, på grunn av mye løs snø og lengre kuldeperiode som gjorde forholdene krevende for viltet.