Frivillighetsprisen 2023

Enebakk kommune skal dele ut frivillighetsprisen for 2023 og ønsker forslag til kandidater.

Prisen kan deles ut til

  • En person/personer
  • En institusjon
  • Organisasjon/lag/forening

Begrunnelse

Prismottakere skal ha utført/utfører en uegennyttig innsats til beste for innbyggerne, den skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang. Arbeidet kan være utført innen alle deler av samfunnslivet.

Enebakks innbyggere kan sende inn forslag på kandidater.

Forslag på prisvinner skal inneholde

  • Navn på foreslått prisvinner
  • Skriftlig begrunnelse
  • Navn på forslagsstiller

Forslaget sendes postmottak@enebakk.kommune.no

eller pr. brev:

Enebakk kommune
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk

Frist for å levere forslag: 15. oktober 2023