Koronavaksinering og influensavaksinering høsten 2023

Vi venter på å få levert nye vaksiner. Når vi er klare til å ta imot timebestillinger vil du finne informasjon om hvordan du går fram for å bestille time på denne siden.

Koronavaksinering

Det vil bli gjennomført koronavaksinering høsten 2023. Vaksiner er bestilt, og vi venter på at de skal bli levert.

  • Det er ikke mulig å bestille time til koronavaksinering ennå.
  • Vi åpner for bestilling av time når vi har fått vaksinene levert.  

Det kommer nærmere informasjon om når og hvordan vaksineringen vil foregå.

Følgende målgrupper anbefales å ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide

Det benyttes ny oppdatert vaksine - Comirnaty Omicron XBB.1.5. Den gamle varianten, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 tilbys kun i forbindelse med utenlandsreiser.

Les mer om koronavaksinering på Helsenorge

Har du spørsmål, kan du sende e-post til koronavaksine@enebakk.kommune.no

Influensavaksinering

  • Det blir influensavaksinering i regi av Enebakk kommune i løpet av høsten, sannsynligvis i uke 43 eller 44.
  • Timebestilling er foreløpig ikke åpnet. Når vi åpner for timebestilling, vil du finne informasjon om hvordan du går fram for å bestille time på denne siden.
  • Det vil bli mulighet for samvaksinering av influensa- og koronavaksine etter anbefalinger fra FHI.

Det kommer nærmere informasjon om hvilke datoer og hvordan vaksineringen vil foregå.

Les mer om influensavaksinering på Helsenorge

Influensa- og koronavaksine på 1-2-3

Kort generell informasjon fra Folkehelseinstituttet om vaksiner mot influensa og korona på flere ulike språk.