Søk om tilskudd til sommerferieaktiviteter for barn og unge i Enebakk

Ønsker du å avholde sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk for 2024? 
Du kan nå søke om tilskudd til dette.

Du trenger ikke fylle ut et skjema, men send oss en generell søknad

Søknaden må inneholde:

  • En generell beskrivelse av aktiviteten
  • Tidspunkt for når aktiviteten foregår
  • Hvor mange barn/unge som kan delta
  • Budsjett som viser både utgifter og inntekter

Søknadsfrist er 12. februar 2024

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Send søknad på e-post

Papirsøknader sendes til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk

Søknadene merkes med saksnummer 2024/67