Stolpejakten i Enebakk

Stolpejakten er et gratis aktivitetstilbud for alle, uansett aktivitetsnivå, og går ut på å finne stolper plassert i kommunen.

I 2023 blir det plassert ut i alt 55 stolper i to kart rundt omkring på Flateby og omegn, gjennom et samarbeid mellom Enebakk kommune og dugnadsgjengen ENØX Flateby.

Åpningsdato: 29. april 2023
Sluttdato: 29. oktober 2023

Vi ber om at P-plasser benyttes og at bilkjøring til stolpene begrenses av hensyn til naboer og grunneiere.

Kart i papirformat kan fås hos Enebakk bibliotek.

Stolpejakten.no - Enebakk kommune