Kommunen rekker dessverre ikke å få feid alle veier med egne mannskaper i løpet av våren.

Driftsenheten har rutine på at feiing etter vinteren skal være ferdig innen 17. mai hvert år, men på grunn av den ekstra lange og snørike vinteren vil driftsenheten sannsynligvis ikke greie å rekke over alt innen nasjonaldagen. Områder berørt av 17. mai-feiringen vil bli prioritert feid først, opplyser driftsenheten i Enebakk kommune.  

Det vil ta litt tid utover forsommeren før alle veier er feid for sand og grus. 

Store snømengder og ekstra utgifter til vintervedlikehold begrenser kommunens økonomiske muligheter til å leie inn ekstern kapasitet til å feie veier. Vi ber om forståelse for situasjonen, og jobber så godt vi kan for å rydde opp etter en uvanlig strabasiøs og snørik vinter.