Helsedirektoratet besluttet søndag 15. mars at virksomheter som ATV skal holde stengt i perioden 16. - 26. mars.

Vi har i denne perioden hjemmekontor og vil være tilgjengelige på telefon 453 95 434 hver dag fra 9.00-15.00.

 

Vi kan dessverre ikke sette i gang nye behandlingsforløp i denne perioden, men har mulighet til å ta imot henvisninger.

Vi kan også kontaktes for råd og veiledning.

Om du er fagperson og ønsker å drøfte sak, er vi tilgjengelige for dette på telefon.  

 

Vi vil holde alle oppdatert ettersom situasjonen forandrer seg. 

Lykke til i arbeidet i en utfordrende tid.