ATV er et behandlingstilbud til menn og kvinner med volds- og aggresjonsproblemer, og deres familier. Vi vet det kan være vanskelig å be om hjelp, og den enkleste måten å få kontakt med oss på, er å ringe. Vi tar også imot henvisninger fra samarbeidende instanser.

 

Når man tar kontakt med ATV, inviterer vi til en kartleggingssamtale med fokus på volds- og aggresjonsproblemer. Dette gjør vi for å finne ut om ATV kan være til hjelp. Selve behandlingen består av terapeutiske samtaler med psykolog, individuelt eller i gruppe, med målsetting om å slutte å bruke vold.

 

Kontakt;

Adresse: Sentrumveien 4, 1400 SKI

E-post: follo@atv-stiftelsen.no

Nett: www.atv-stiftelsen.no

Tlf: +47 453 95 343

 

Logo - Alternativ til vold