Det er politisk vedtatt å utvide Gaupeveien bokollektiv med 5 nye omsorgsbolliger. Dette vil gjøres som en totalentreprise, og det er nå åpnet anbudskonkurranse for å bygge på doffin.no.

Viktige datoer:

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet Tidspunkt
Kunngjøring Tendesign/Doffin 22.02.2021
Tilbudsbefaring 11.02.2021 kl. 12:00
Referat fra tilbudsbefaring 12.02.2021
Frist for å stille spørsmål 01.03.2021
Tilbudsfrist 08.03.2021
Evaluering/Forhandling Uke 10-11
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører 23.03.2021
Klagefrist 06.04.2021
Kontraktsinngåelse 23.04.2021
Oppstart arbeider Når IG foreligger
Overlevering til byggherren 15 måneder byggetid beregnet fra IG

 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er foreløpige.
En eventuell forlengels av vedståelsesfrist kan kun skje med leverandørens samtykke.
Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende før utløp av tilbudsfristen.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

Tidsfrist for å gi anbud er tilbudsfrist 08.03.2021 kl. 12:00.

Konkurransegrunnlag:

Åpen tilbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av nye omsorgsboliger for mennesker med nedsatt fonksjonsevne, utvidelse av Gaupeveien Bokollektiv, Totalentreprise.

Oppdragsgiver: Enebakkk kommune