Ansettelsesutvalget har enstemmig vedtatt å innstille Andreas Halvorsen (41) fra Lørenskog som ny kommunedirektør i Enebakk kommune. Kommunestyret skal behandle saken 27. september.

Halvorsen har utdanning som Cand.jur med advokatbevilling, og er i dag kommunalsjef for helse- og velferdssektoren i Nittedal. Før dette har han hatt flere forskjellige stillinger i Nittedal innen helse og omsorg og tekniske tjenester, og vært leder med ansvar for mange ansatte der. Dette inkluderer at han har var fungerende rådmann i juni-desember 2020, hvor han la frem rådmannens forslag til økonomiplan.

Det var mange søkere til stillingen, og ansettelsesutvalget har hatt en grundig prosess med assistanse av Skagerak Consulting AS.

– Vi mener vi nå har funnet en veldig dyktig person til den krevende stillingen som kommunedirektør, som blir viktig i utvikling av Enebakk kommune, sier ordfører og leder av ansettelsesutvalget Hans Kristian Solberg.

Kommunestyret har tidligere bestemt at den nye toppsjefen for administrasjonen i Enebakk skal ha tittelen kommunedirektør, og erstatter med dette tittelen rådmann. Endringen skjer i samsvar med den nye kommuneloven.

Dersom kommunestyret vedtar å ansette Halvorsen starter han i stillingen 01.01.2022.