Norges Geotekniske Institutt (NGI) har mandag fått på plass mer utstyr og personell ved rasstedet i Kirkebygda i Enebakk. Geoteknikerne arbeider nå med flere sondeboringer i området. Jordras i Kirkebygda - raskant ved bussgarasjeDet opplyser senioringeniør og prosjektleder i NGI, Einar John Lande.

– Det skal tas prøver av leira for videre laboratorieundersøkelser, for å få bekreftet om det er kvikkleire eller ikke i grunnen vest for skredet, sier Lande.

NGI forventer å få utført laboratorieundersøkelser av boreprøvene i løpet av tirsdag formiddag. Når prøvene er analysert vil det gjøres en revurdering av om evakueringen kan avsluttes, slik at beboerne kan få flytte tilbake til sine hjem.

 

BILDETEKST: Jordraset skjedde natt til lørdag 1. februar, like ved bussgarasjeanlegget til transportselskapet Vy ved fylkesvei 120 i Kirkebygda i Enebakk kommune. (Foto: Jarl Erik Høvring, Follo brannvesen IKS, Enebakk kommune)

Klikk her for å lese mer om jordraset, i vårt nyhetsarkiv