Stilling som Arbeidsleder/formann veidrift er organisert i Driftsenhetens veidriftsstasjon. Driftsenheten består i dag av kommunens vaktmestertjeneste, veivedlikehold samt byggdrift. Veistasjonens primæransvar er å drifte og vedlikeholde kommunens 60 km med vei. I tillegg er det veistasjonens ansvar å drifte kommunens grøntareal samt bidra til drift og vedlikehold av uteareal og anlegg tilknyttet formålsbyggene i nært samarbeid med kommunens byggdriftere. Enhetens personell har sine hovedoppgaver utifra det fagansvar de tilhører, bygg eller vei. Ved behov settes det sammen arbeidslag på tvers  når oppgavene krever det.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig oppfølging av operativ veidrift. Ansvar for arbeids og ressursplanlegging.
 • Sikre effektiv utnyttelse av ressursene på veidrift i samråd med Driftsenhetens styringsgruppe.
 • Årlig revisjon av plan for vedlikehold og drift av veier og anlegg.
 • Delta i revisjon og utarbeidelse av rammeavtaler på veidrift
 • Ansvar for ukentlig rapportering på status og fremdrift
 • Delta aktivt i planlegging samt utførelse av oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev. Lang erfaring fra veifaget kan kompensere for fagbrev.
 • Førerkort kl CE
 • Maskinførerbevis
 • God erfaring fra sommer og vinterdrift vei
 • Bakgrunn fra vei og anleggsbransje
 • Erfaring med bruk av digitale planleggingsverktøy

Vi kan tilby en til tider hektisk og utfordrende hverdag i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring.

Det er ønskelig å øke kvinneandelen i enheten og kvinner oppfordres til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP.

Lønn etter tariff.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad, tlf 952 800 93 eller Arbeidsleder Marius Hansen tlf 916 647 28.

SØKNADSFRIST:  20. desember 2019

Søk elektronisk her      

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.