Det er ledig en fast stilling som arealplanlegger i Stabsenheten.

Enebakk kommune er en spennende kommune å arbeide i. Vi er nabokommune til Oslo, og har som sådan et stort trykk ift utbygging. Det er tre etablerte tettsteder i kommunen, Flateby, Kirkebygda og Ytre Enebakk. I tillegg er Enebakk en stor landbrukskommune. Dette reiser mange spennende problemstillinger med avveining mellom naturkvaliteter, kultur landskap og utbygging.

Arbeidsoppgavene dine vil være behandling av innkomne reguleringsplanforslag, utarbeidelse av nye reguleringsplaner og oppdatering og endring av eldre reguleringsplaner.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdannelse som arealplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt e.l.
  • Erfaring med utarbeidelse og/eller behandling av reguleringsplaner
  • Erfaring med GISline eller annet elektronisk kartverktøy
  • Strukturert, selvstendig og samarbeidsorientert

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktig lønn etter avtale.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.
God pensjonsordning i KLP.

Søknadsfrist: 06.12.2020

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt arealplanlegger Kari Johnsen 64 99 20 00 eller kommunalsjef Tore Hauger, tlf 47 75 60 92.

Søknaden skal være vedlagt CV med kopier av vitnemål og attester. I søknaden bes opplyst hvor du har sett kunngjøringen av stillingen.

Søk elektronisk her

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.