Varsler om at det vil pågå ytterlige asfaltarbeider på FV155 i Enebakk Kommune natt til tirsdag 1 September, dette pga problemer underveis med asfaltmaskiner.

Arbeidstid vil vare fra 20.00 - 05.30. Det er pålagt å jobbe nattetid pga trafikkavvikling. Dette er en jobb for Viken Fylkeskommune.

Det blir benyttet maskiner som er innenfor støykrav, arbeidet vil være bevegelig langs hele strekningen.

 


Skanska Industrial Solutions AS
Distrikt Østfold
Skanska Asfalt