Asfaltering i Klokkerudåsen er utsatt til uke 34. Nærmere beskjed kommer