Det vil bli utført asfalteringsarbeider i perioden mai og juni både i Ytre Enebakk og på Flateby. Det opplyser avdelingsingeniør for samferdsel i Enebakk kommune.

  • Uke 23 med forbehold: asfaltering i Pettersrudveien og Brevigsveien.Asfaltarbeid - manuell dirigering - Aksel I. Edgar-Lund CRPPD
  • Uke 23-24 med forbehold: asfaltering på Flateby, Ødegårdsveien samt gangvei m.m. Det bygges i tillegg nye gangfelt og nye fartshumper langs Ødegårdsveien.
  • I perioden frem til da vil det foregå noe arbeid også andre steder i Ytre Enebakk, her dreier det seg om mindre arbeider.

Arbeidsvarslingsplaner for relevante arbeider ligger ute på kommunens nettsider her

Melding til beboere vil bli gitt på SMS (tekstmelding) i forkant av større arbeider og ved avvikende arbeidstid. Får du varsel når noe skjer? Sjekk om du er oppført med riktig kontaktinformasjon!

(Illustrasjonsbilde: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)