Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avfall og miljø

I Enebakk skal abonnentene kildesortere papir/papp, matavfall, glass/metall, el-avfall, tøy, batterier og farlig avfall. Restavfall (inkludert plast), papp/papir og matavfall hentes hjemme, mens de andre fraksjonene bringes til mottak.

ROAF har bygget Europas mest moderne sorteringsanlegg der matavfallsposene og plast sorteres ut. Plasten selges og matavfallet omdannes til biogass og kompostjord. Visste du at renovasjonskjøretøyene går på biogass?

Vi oppfordrer alle abonnenter til å kildesortere så godt de kan. Avfallsfraksjonene har høyere verdi om de er godt sorterte. Da kan de selges til en høyere pris og dette gir i sin tur effekt på renovasjonsgebyret. Dette er særlig aktuelt for papp og papir. Mens kildesortert papir kan selges til en god pris, får man en lav pris for papir som er blandet inn i restavfallet. For å sikre at mest mulig papir sorteres ut er papirbeholder gratis, og alle husstander kan ha så stor beholderkapasitet for papiravfall som de ønsker.

Det er viktig å sortere ut matavfall siden matavfall griser til plasten som man ellers kan selge til en god pris. Se mer om hva som skal i matavfallspose og hva som skal i restavfall her.

Restavfall sendes til forbrenning med energiutnyttelse.

Glass og metall er også avfallstyper det er viktig å få ut av restavfallet for å sikre god funksjon på sorteringsanlegget. Derfor er det satt opp mange innsamlere der glass og metall kan leveres. Se mer på www.sortere.no.

Husk også å levere alt av sko, tøy og tekstiler til tøyinnsamlingsstasjonene. Dette skal ikke i restavfallsbeholderen siden filler kan henge seg opp i samlebåndene på sorteringsanlegget og lage driftsstans.

Farlig avfall kan leveres på miljøbilen når denne har sine runder. Se mer her.

Beholdere og utstyr for å sortere matavfall og farlig avfall leveres ut gratis fra ROAF. Større avfallsmengder kan leveres på Enebakk gjenvinningsstasjon på Gjølstad i Kirkebygda (inntil 6 m3). Se mer her.

ROAF utarbeider hvert år en miljørapport. Disse kan leses her.