Tirsdag 17. mars kl 1800-2000 blir det avholdt folkemøte i kommunestyresalen i rådhuset i Enebakk.

Enebakk kommune har som andre kommuner i Norge kartfestet og verdsatt friluftslivsområder lokalt.

Det fullførte arbeidet vil bli lagt inn i nasjonale kartdatabaser (Naturbase).

 

Denne dagen presenteres bakgrunnen for arbeidene og de kartfestede resultatene blir vist. Gjennomgang og diskusjon.

 

Minner om at kartene er lagt ut på kommunens kartløsning:

Kartene kan vises på to måter. Områdetype viser hvilken type friluftsliv som befinner seg i ulike områder av Enebakk. Friluftslivverdi sier noe om hvilken kvalitet område har som friluftslivareal. Du kan veksle mellom ulike kartlag i kartet ved å velge fanen «kartlag». Der kan du skru av – og på ulike kartlag i menyen som dukker opp til høyre. For mer informasjon om et område: klikk i kartet og informasjon om det punktet dukker opp i menyen til høyre (ofte må man klikke på en pil ned ved siden av kartlaget du ønsker mer informasjon om).

Vi sees!