Avslutning av vedlikehold og drift av private veier – fristen for å be kommunen om tilbud på videre drift forlenges.

På våre nettsider og i brev til berørte parter/oppsittere kunngjorde kommunen i forrige uke at Enebakk kommune avslutter vedlikehold og drift av private veier fra høsten 2020.

Vi oppga en frist til 30. juli 2020 om å forespørre kommunen om et tilbud på fortsatt drift og vedlikehold, altså at kommunen kan fortsette å utføre drift og vedlikehold av private veier mot at oppsittere selv betaler kommunen for å utføre jobben.

Enebakk kommune erkjenner at fristen for at du skal kunne be om tilbud er for kort, og havner på et uheldig tidspunkt med tanke på sommerferieavvikling for mange.

Enebakk kommune har derfor bestemt å utvide fristen for å be kommunen om tilbud til 1. oktober 2020, slik at det blir mulig for deg som er berørt av dette å ta nøyere stilling til om du vil be kommunen om tilbud eller om du selv vil besørge drift og vedlikehold på annet vis.

Berørte oppsittere vil motta et brev fra kommunen med informasjon om korrigering av tidsfristen i løpet av de nærmeste dagene.

Vi erkjenner at saken burde vært kommunisert tydeligere og på et tidligere tidspunkt, og beklager ulempene dette medfører for deg.

Forespørsel om tilbud sendes Enebakk kommune, Driftsenheten, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller på epost til: veidrift@enebakk.kommune.no

 

FRIST SETTES TIL: 1. oktober 2020

 

Med vennlig hilsen,

Marius Hansen
Fungerende enhetsleder Driftsenheten
 

I vedlegget under kan du lese den opprinnelige kunngjøringen, med liste over berørte private veier som ikke vil bli driftet av kommunen fra høsten 2020